ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο δικηγόρος Γιαννόπουλος Γεώργιος διατηρεί δικηγορικό γραφείο, από το έτος 1998, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρέχει υπηρεσίες με απόλυτο επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό προς τους εκάστοτε εντολείς του, στοχεύοντας στην έγκαιρη, αποτελεσματική και ανάλογη των συμφερόντων τους νομική προστασία και, εν γένει, επίλυση των νομικών  τους θεμάτων.

Η εξειδίκευση του γραφείου εκτείνεται:

 α) σε όλο το εύρος του Δημοσίου Δικαίου και, ειδικότερα, σε ζητήματα Φορολογικού - Δημοσιονομικού Δικαίου, Τελωνειακού δικαίου, Ασφαλιστικού δικαίου, Υπαλληλικού δικαίου, Πειθαρχικού δικαίου, Πολεοδομικού Δικαίου, Δικαίου Δημοσίων Έργων και Μελετών, Δικαίου Περιβάλλοντος, αφορώντας στο σύνολο των διοικητικών διαφορών, ουσίας και ακυρωτικών

 β) σε όλο το εύρος του Ποινικού Δικαίου, που συναρτάται με αδικήματα συναφή με το Δημόσιο δίκαιο, όπως ιδίως Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, Τελωνειακό Ποινικό δίκαιο (λαθρεμπορία κ.ά.), Πολεοδομικό Ποινικό δίκαιο, Πειθαρχικό Ποινικό δίκαιο, Περιβαλλοντικό Ποινικό δίκαιο, Αδικήματα περί την Υπηρεσία κ.ά.

Το δικηγορικό γραφείο μας έχει ασχοληθεί και ασχολείται με πλήθος σοβαρών υποθέσεων που απασχολούν την κοινή γνώμη και το πελατολόγιό του περιλαμβάνει σημαντικά, φυσικά και νομικά, πρόσωπα της χώρας. Εκπροσωπεί τους εντολείς του σε όλα τα δικαστήρια της χώρας έως και τα Ανώτατα Ακυρωτικά και εξασφαλίζει συνεργασίες με τους πλέον καταξιωμένους συναδέλφους δικηγόρους, σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία με τους εντολείς του, σε υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Ενημερωθείτε, αναλυτικά, για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δικηγόρος Γιαννόπουλος Γεώργιος & οι Συνεργάτες του, στη Θεσσαλονίκη, και κλείστε ένα ραντεβού για κατ’ ιδίαν επίσκεψη. Η πείρα χρόνων πάνω στο επάγγελμα της δικηγορίας, αλλά και η αντίστοιχη ακαδημαϊκή πορεία εξασφαλίζει, για όλους εσάς, τη ζητούμενη νομική υποστήριξη.